Intill centralstationen och ett kommande resecentrum i Karlstad uppförs ett spektakulärt parkeringshus med flexibla lösningar för framtiden och en fasad som vi kallar för ”dragonskin”. PE är ansvarig för gestaltning, projektledning och projektering.

Det planerade parkeringshuset är centralt placerad i staden. Byggnaden uppförs i direkt angränsning till den pågående kaffeverksamheten vilket har varit en utmaning både brandtekniskt, trafikmässigt, konstruktionsmässigt och arkitektoniskt. 

PE är ansvariga för projektledning, arkitektur, installationssamordning, konstruktion/beräkning, VVS, el och belysning samt trafik. Våra lösningar är flexibla på flera sätt. Parkeringsdäckens konstruktion och utformning skapar möjlighet till alternativa användningsområden för byggnaden i framtiden. 

Ett mål har varit att skapa ett fasaduttryck som lyfter fram parkeringshusets öppenhet och kontakt med staden. Den tredimensionella ytan uttrycker rörelse, skyddar mot vind och ventilerar ut avgaser – arbetsnamnet är ”dragonskin”. Konstruktionen bygger på en prefabstomme i betong och byggnaden är dimensionerad så att möjlighet finns att bygga ytterligare en taktäckt våning . Delar av taket kan användas som exempelvis grönyta, medan resten av taket fortfarande är tillgängligt för bilar och bilparkering.

Underlaget som tagits fram har mottagit positiv respons från kommunen och bygglovet har vunnit laga kraft.

 

Den tredimensionella ytan uttrycker rörelse, skyddar mot vind och ventilerar ut avgaser – arbetsnamnet är ”dragonskin”.

Parkeringsdäckens konstruktion och utformning skapar möjlighet till alternativa användningsområden för byggnaden i framtiden.