PEs arkitekter har omvandlat den tidigare motorprovningshallen i Pentahuset i Skövde till ett modernt premiumkontor med industrikänsla. Tillsammans med beställaren Volvo GTO har PE belönats med Skövde kommuns stadsbyggnadspris.

I Pentahuset inryms idag Volvo GTOs aktivitetsbaserade huvudkontor för cirka 130 personer, ett besökscenter med showroom samt ett museum. I kontorsdelen varvas öppna kontorslandskap med mindre grupprum, konferensrum och tysta rum, men också med tysta zoner och spontana mötesplatser. Personlig förvaring är samlad i mörkgrå enheter som för tankarna till gjutgods. Pausrummet ligger i det som tidigare var en smörjhall. De befintliga glasbetongfönstren bevarades och i de befintliga portöppningarna sattes det in nya glaspartier. Den gula kulören i pentryt är hämtad från traversen som fanns i smörjhallen.

PE har varit med genom hela ombyggnadsprocessen, från de första skisserna till bygghandlingsskedet. Hela tiden i tät dialog med byggnadsentreprenören.

I mars 2018 fick PE Skövde kommuns stadsbyggnadspris. Ett pris som instiftats för att lyfta fram värdefulla förbättringar av Skövdes stads- och livsmiljö. Priset delades ut av kommunens samhällsbyggnadschef, Caroline Hagström.

 

Ur juryns motivering: ”Den varsamma omvandlingen av industrihallen, som varit hemvist för motorprovningen av de legendariska Volvomotorerna, har präglats av kontrasten mellan bevarandet av byggnadens historia, den synliga konstruktionen av tegel och stål, det mjuka takljuset från norr och detaljer som den 'ljuddämpade dörren.'"

"Skövde stadsbyggnadspris går till en byggnad som bidrar till den starka rumsliga utvecklingen av Skövde stadskärna och visar på en process där byggherren och arkitekten har varit lyhörda till byggnadens förutsättning och verksamhetens krav."

"För att belysa kontrasten har arkitekten sparsamt städat exteriören från processtekniska installationer och fått byggnaden att ansluta till områdets karaktär."