PE projekterar den nya fastigheten Platinan i Centralområdet i Göteborg. Byggnaden är en viktig del i Nordens största stadsutvecklingsprojekt Älvstaden. Vårt uppdrag omfattar system- och bygghandlingar inom VVS, kyla, sprinkler, styr- och reglerteknik, klimat- och energisimuleringar samt installationsledning.

Platinan är det första bidraget till vision Älvstaden och det första huset inom Nya Centralområdet. Vision Älvstaden innebär att centrala Göteborg skall bli dubbelt så stort längst båda sidorna av älven.

Med sitt läge alldeles intill den nya Hisingbron spelar Platinan en viktig roll i att binda samman Göteborgs stads älvstränder. Hit ska det kännas naturligt att röra sig av flera anledningar; för de som har sin arbetsplats här, bor på hotellet eller är på väg från den ena älvstranden till den andra. Det blir en attraktiv mötesplats med en energi som inte stannar i huset utan letar sig vidare utanför sina egna väggar och bidrar till sin omgivning dygnet runt.

”Det är otroligt roligt att vara med och forma framtidens Göteborg”
I kvarteret Platinan planeras det för 60 000 kvadratmeter kontor, hotell och mötesplatser. Platinan i sig kommer att bli en unik byggnad, inte bara konstruktionsmässigt utan även funktionsmässigt. Arkitekturen är visuellt stark med transparent fasad och vertikal grönska.

De stora glaspartierna gör projektet mycket utmanande ur ett klimat- och energiperspektiv. PE ansvarar för projektering av VVS, kyla, sprinkler, styr- och reglerteknik samt klimat- och energisimuleringar.
– Det är oerhört roligt att vara med och forma framtidens Göteborg tillsammans med PEAB och Vasakronan. Projektet är mycket utmanande och det ska bli stimulerande att arbeta med att uppfylla Vasakronans höga ambitioner för klimat, energi och funktion, säger Per Thulin, uppdragsansvarig på PE.

Hållbarhet in i minsta detalj
Att kunna erbjuda hållbarhet in i minsta detalj är en viktig målsättning för Vasakronan, PEAB och PE. Detta innebär att vi bland annat använder Byggvarubedömningen för att göra miljövänliga materialval, satsar på marknadens smartaste energilösningar och miljöcertifierar Platinan enligt LEED.

Så blir uppförandet av Platinan hållbart:

  • Byggnaden bidrar till förstärkt biodiversitet och mikroklimat
  • Klimatanpassningsåtgärder integreras i huset
  • Kvarteret integreras med grönska i flera dimensioner
  • Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet tas i beaktande
  • Energieffektiva tekniklösningar och miljövänliga material används
  • Funktioner som tillåter minimerad vattenförbrukning installeras
  • Flexibla lösningar och materialval som minimerar avfallsmängder och möjliggör för återanvändning