2019-03-08 | Nyheter

Nya verktyget som ökar värdet på ditt fastighetsbestånd

Hållbar Fastighet är ett verktyg som PE utvecklat för att hjälpa fastighetsägare och förvaltare att effektivisera hållbarhetsarbetet och öka värdet på sitt fastighetsbestånd. Utan spetskompetens blir arbetet med hållbarhet inom fastigheter ofta komplext, tidskrävande och kostsamt.

– Fastighetsägare har en viktig och stor roll att spela i vår strävan efter att skapa mer hållbara samhällen. Med vårt verktyg kan de nu göra det samtidigt som värdet på deras fastigheter ökar, säger Amanda Tevell, ansvarig för Hållbar Fastighet.

Verktyget bygger på två parallella genomlysningar. En är kopplad till organisatoriska förutsättningar för hållbarhetsarbetet inom fastighetsbeståndet och en med faktiska hållbarhetsåtgärder.
Genomlysningen av åtgärder inom beståndet genomförs med tekniska specialister och hållbarhetsexperter. 
– Målet är att enkelt och kostnadseffektivt skapa förståelse av nuläget och ge konkreta förslag på förbättringar. Kort sagt kan man säga att vi hjälper fastighetsägare att plocka de lågt hängande frukterna, säger Amanda.

Verktyget Hållbar Fastighet kartlägger nuläge samt åtgärdsförslag och resultatet visualiseras i en rapport.
– På ett överskådligt sätt identifierar verktyget möjliga åtgärder utifrån uppskattad investering och bedömd hållbarhetseffekt. Dessutom bedömer verktyget det nuvarande arbetet med hållbarhet inom fastighetsbeståndet utifrån FN:s globala hållbarhetsmål.

Spara tid och pengar i tre enkla steg
Så sparar Hållbar Fastighet dig tid och pengar samt ger dig ett mer hållbart fastighetsbestånd i tre enkla steg:

  • Prioriterar möjliga åtgärder kopplad till uppskattad investering
  • Bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål
  • Tydliggör kopplingen mellan strategi och teknik

Om PE
PE har lång erfarenhet av hållbarhetscertifieringar, strategisk rådgivning inom hållbarhet, materialgranskning, energiberäkningar, ekosystemtjänstanalyser, framtagande av hållbarhetsredovisningar samt implementering av miljöledningssystem. Vi bidrar med kunskap och expertis inom exempelvis Sweden Green Building Council, Nordiska ministerrådet och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Med vår samlade kompetens har vi utvecklat verktyget Hållbar Fastighet som hjälper fastighetsägare att kartlägga arbetet med hållbarhet inom sitt fastighetsbestånd.

Vill du veta mer? Kontakta Amanda Tevell