Thule Group Sweden är en industrikoncern inom transportlösningar med cirka 3 000 medarbetare. PE fick uppdraget att utbilda Thules projektledare med målet att ge dem konkreta verktyg som de kunde applicera direkt i sina projekt.

Målet med utbildningen var att ge konkreta verktyg för att effektivisera och förstärka arbetet med tid- och kostnadsplanering av projekt, samt höja engagemanget i projektgruppen. Utbildningen bestod av teori och praktik, fortsatt coachning i projektplanering samt implementering av de nya verktygen i organisationen.

"Kursen var bra, den gav oss konkreta verktyg för visuell projektplanering. Verktygen skapar också på ett naturligt sätt engagemang och ägandeskap hos involverade delar av projektorganisationen. "
Kalle Magnusson
Vice President Product Development BU Sport&Cargo