PE har gjort ljusdesignen till lekparken Upptäckten i Rinmansparken. Projektet är en av de permanenta installationerna som kommunen installerade för ljusfestivalen Nattljus som arrangerades i samband med ljuskonferensen Light in the City, 2014.

Light in the City handlar om hur man med ljus kan bidra till den hållbara stadens urbana, sociala och ekonomiska utveckling. Ljussättningen är dynamisk och drar uppmärksamheten till den platsspecifika lekutrustningen och lyfter fram lekparkens storlek och karaktär. Den låter besökarna utforska ljud, vatten och balans. 

Utvalda trädkronor är ljussatta för att skapa en rymd och rumslighet i lekparken. Entréerna är markerade med ljussättning av valsarna som står innanför båda entréerna.

I uppdraget har vi tagit fram tre stycken specialgjorda gobos till tre projektorer. Med mönsterpassning bildar de tre gobosarna en fiktiv å som rinner under en liten bro i parkens mittpunkt. Armaturen styrs med DMX via en CueServer som skiftar färgfilter mellan åtta blå nyanser och ändrar fokus för att skapa illusionen av vågrörelser i ån.