De 1 400 kvadratmeter stora lokalerna i Södersjukhusets avdelning för arbetsterapi och fysioterapi var från början mörka källarlokaler. PE fick i uppdrag att ta fram en belysningslösning där människor trivs.

Lokalerna i SÖS ASA - Södersjukhusets avdelning för arbetsterapi och fysioterapi - var från början mörka källarlokaler utan betydande dagsljusintag. Redan från start visste projektgruppen att de behövde fundera en extra gång kring belysningslösningen för de 1 400 kvadratmeter stora lokalerna. Inte minst för personalens skull som dagligen skulle vistas i lokalerna, eftersom rätt belysning har stor betydelse för hur vi mår, trivs och presterar på jobbet.

Grundtanken i belysningslösningen är att ha ett varierat ljus i form av viss marginell skillnad i ljustemperatur för att skapa en dynamisk ljusmiljö. Likväl som ljuset utanför källarlokalen varierar med väderlek och tidpunkt lät vi också ljuset i avdelningens lokaler efterlikna vad man kan uppleva i lokaler med stort dagsljusinsläpp. 

Vi har skapat rum i de långa korridorerna och stora utrymmena genom att låta ljuset variera i olika funktionsdelar av lokalen – kontraster mellan undersökningsplatser och passager. Genom att lägga ett övergripande fokus på att belysa vertikala ytor har vi skapat en känsla av rymd. I utrymmen helt i avsaknad av dagsljus har vi simulerat en fönsterspalt med hjälp av ett kallt artificiellt ljus genom en längsgående ljusnisch mellan vägg och undertak. Konstgjort dagsljus piggar också upp!

Att vi valt en lösning som ger rätt ljus för lokalen gör inte bara att personalen trivs bättre på arbetsplatsen utan även att vi kan spara energi och hålla nere driftskostnader. Vi valde att arbeta med LED som främsta ljuskälla – dels för att kunna arbeta enkelt med olika typer av ljustemperaturer men också för att kunna anpassa armaturerna till specifika längder.