På bland annat soptippar alstras det metangas. Den har ett lågt värmeinnehåll och därför har man helt enkelt låtit den brinna upp. Det slöseriet vill det svenska företaget Cleanergy ändra på genom att omvandla metangasen till el och värme med hjälp av stirlingmotorer. PE har tagit fram konstruktionsunderlag.

PE fick i uppdrag att ta fram konstruktionsunderlag för containrar med stirlingmotorer, som kan placeras på soptippar och med hjälp av metangasen driva generatorer som ger el till elnätet och värme till t ex kringliggande byggnader. Konstruktionsunderlaget bygger på fem stirlingmotorer med tillhörande kringutrustning (styrsystem, programmering, elkraftdistribution, belysning, varmvattendistribution, kylning av maskiner, klimatanläggning, gassystem samt mekanik). Ritningarna som levererades till kunden användes för att beskriva de olika delsystemen och för att kunna ta in anbud från tänkbar leverantör. 

Uppdraget omfattade el och styrsystem, VVS, mekanisk konstruktion och gassystem, D-FMEA och projektledning.

Foto: Cleanergy