Vid Mölndalsån i Göteborg utvecklar Skanska ett hållbart kvarter med kontor och bostäder. Kontorsbyggnaderna ska certifieras enligt Green Building och LEED Guld. PEs uppdrag är att se till så att den beräknade energiprestandan uppnås.

Den första delen i PEs uppdrag går ut på att lära känna byggnaden och dess installationssystem. Det görs genom att gå igenom driftkort och huvudscheman för installationssystemen, relationsenergiberäkning, platsbesök, rimlighetskontroll av givare och mätare, konfiguration av BELOK Driftanalys samt att ta fram ett första utkast till diagramstruktur och energiprognoser.

I drift- och energiuppföljningsfasen tar vi fram energiprognoser och sammanställningar av hur installationerna fungerar. Diskussioner kring detta förs i regelbundna drift- och energimöten under garantitiden och deltar gör PE, fastighetsägare, styr och drift. Det här görs för att direkt kunna ta beslut om åtgärder mot iakttagna avvikelser i funktion och energiprestanda.

Resultatet av vårt uppdrag är att den beräknade energiprestandan för Tändstickan 2 uppnås. PE har tidigare utfört samma arbete på Tändstickan, den första kontorsbyggnaden i kvarteret.

Bild: Arkitektbyrån Design