Projektengagemang är ett teknik- och arkitektföretag med ett brett erbjudande inom vatten, kemi, miljö och badhus. Våra experter medverkar vid renovering och nybyggnation av vattenverk och badhus samt besiktning och förvaltning av dessa. Vi arbetar dagligen med frågor som handlar om dricksvattenhygien, membranteknik, vattenrening för badhus, bakteriemätning och farliga kemikalier. Genom att förmedla vår kunskap kan vi hjälpa er till en så säker och effektiv lösning som möjligt.

Membranteknik för vattenverk
Utbildningen syftar till att ge dig grundläggande kunskap gällande möjligheter med membranteknik för svenska förhållanden. Du får också kunskap om olika membran och skillnader mellan de olika membrantyperna. För att du ska få ut så mycket som möjligt av utbildningen bör du ha viss erfarenhet från vattenverk.

Deltagare: Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som drifttekniker, processingenjör, VA-chef eller arbetar med miljö på vattenverk.
Omfattning: Heldag. Vid intresse kan kursen även genomföras som projekt på ditt vattenverk.
Datum: Utbildningen hålls varannan månad, anmälningar mottages löpande.
Kontakt och anmälan: [email protected]
Mer info om utbildningen (pdf) 
 

Dricksvattenhygien
Vi ger dig en grundkurs i dricksvattenhygien, med förståelse för hoten och smittvägarna. Du får även lära dig om strategier för att genomföra åtgärder på vattenverket så att konsumenterna får ett hälsosamt och rent dricksvatten. Inga specifika förkunskaper krävs, du kan vara nyanställd på eller ha erfarenhet från vattenverk.

Deltagare: Utbildningen riktar sig till dig som arbetar som drifttekniker, processingenjör, VA-chef eller arbetar med dricksvattenfrågor på något annat sätt.
Omfattning: Halvdag. Vid intresse kan kursen kompletteras med genomgång av beprövade metoder för snabb bakteriemätning.
Datum:Utbildningen hålls varannan månad, anmälningar mottages löpande.
Kontakt och anmälan: [email protected]
Mer info om utbildningen (pdf)
 

Snabb bakteriemätning på vattenverk
De senaste tio åren har det utvecklats en rad olika metoder för snabbare bakteriemätning. Vilka metoder är snabbast, säkrast, och hur kan de användas i ett vattenverk? Kan även kolioforma bakterier mätas snabbare? Den här utbildningen ger information och kunskap om metoder för att snabbt mäta bakterier på vattenverk, för alla som vill ligga steget före som ett komplement i egenkontrollen. 

Deltagare: Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som drifttekniker, simhallschef, vaktmästare samt handläggare av miljöfrågor på badhus, simhallar eller SPA.
Omfattning: Halvdag.
Datum: Utbildningen hålls varannan månad, anmälningar mottages löpande.
Kontakt och anmälan: [email protected]
Mer info om utbildningen (pdf)

 

Säkrare kemikaliehantering vattenverk
En utbildning för icke-kemister! Vi tar upp kemin från ett praktiskt vattenverksperspektiv. Utbildningen ger dig en grundläggande inblick i det kemiska området och den kräver inga förkunskaper. Syftet är att ge dig som hanterar farliga kemikalier i ditt dagliga arbete en stabil grund att stå på – för en säkrare hantering.

Deltagare: Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som drifttekniker, processingenjör, VA-chef eller arbetar med miljö på vattenverk.
Omfattning: Halvdag. Vid behov kan kursen genomföras som ett projekt på ditt vattenverk.
Datum: Utbildningen hålls varannan månad, anmälningar mottages löpande.
Kontakt och anmälan: [email protected]
Mer info om utbildningen (pdf) 
 

Snabb bakteriemätning på badhus
De senaste tio åren har det utvecklats en rad olika metoder för snabbare bakteriemätning. Vilka metoder är snabbast, säkrast, och hur kan de användas i ett badhus? Kan även legionella mätas snabbare? Den här utbildningen ger information och kunskap om metoder för att snabbt mäta bakterier på badhus, för alla som vill ligga steget före. 

Deltagare: Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som drifttekniker, simhallschef, vaktmästare samt handläggare av miljöfrågor på badhus, simhallar eller SPA.
Omfattning: Halvdag. 
Datum: Utbildningen hålls varannan månad, anmälningar mottages löpande.
Kontakt och anmälan[email protected]
 

Säkrare kemikaliehantering badhus
En utbildning för icke-kemister! Vi tar upp kemin från ett praktiskt badhusperspektiv. Utbildningen ger dig en grundläggande inblick i det kemiska området och den kräver inga förkunskaper. Syftet är att ge dig som hanterar farliga kemikalier i ditt arbete en stabil grund att stå på - för en effektivare och säkrare hantering. 

Deltagare: Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som drifttekniker, simhallschef, vaktmästare samt handläggare av miljöfrågor på badhus, simhallar eller SPA.
Omfattning: Halvdag. Vid intresse kan kursen genomföras som ett projekt på ditt badhus.
Datum: Utbildningen hålls varannan månad, anmälningar mottages löpande.
Kontakt och anmälan[email protected]
 

Vägval för badhus
Många badhus i Sverige börjar nå sin fulla livslängd och därför är det dags att bygga nytt, renovera eller hitta andra lösningar. Badhus är komplicerade och kostsamma att bygga och förvalta. Landets kommuner och andra aktörer står alltså inför mycket stora investeringar. Utbildningen kräver inga särskilda förkunskaper.

Deltagare: Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som tjänsteman, politiker, badhuschef eller förvaltare.
Omfattning: Halvdag.
Datum: Utbildningen hålls varannan månad, anmälningar mottages löpande.
Kontakt och anmälan: [email protected]
Mer info om utbildningen (pdf)
 

Minimera trihalometaner, bundet klor och trikloraminer i badhus
Vi tar ett helhetsgrepp på frågan om de vanliga, men skadliga, ämnena trihalometaner, bundet klor och trikloraminer från ett praktiskt badhusperspektiv. Syftet med utbildningen är att du ska få en förståelse för hur ämnena bildas och verktyg för att minimera dem. Du behöver inga särskilda förkunskaper för att kunna delta.

Deltagare: Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som drifttekniker, simhallschef, vaktmästare samt handläggare av miljöfrågor på badhus, simhallar och SPA.
Omfattning: Halvdag. Denna kurs kan även genomföras som ett projekt på ditt bad.
Datum: Utbildningen hålls varannan månad, anmälningar mottages löpande.
Kontakt och anmälan: [email protected]
Mer info om utbildningen (pdf)
 

Badvattenrening grundkurs
Kursen går igenom hur en vattenreningsanläggning ska hanteras, som flockning, sandfiltrering, klorets kemi, bakterier och mätning. Krav från myndigheter gås igenom och nya krav introduceras. Kursen ger deltagarna djupa grundkunskaper i mekanisk och kemisk rening samt information om hälsorisker, regler och skötsel. I kursen ingår även studiebesök på bad.

Deltagare: Utbildningen vänder sig till dig som är ny eller har arbetat några år som drifttekniker, simhallschef, teknsik chef eller handläggare av miljöfrågor på badhus, simhallar eller SPA. 
Omfattning: Två dagar. Denna kurs kan även genomföras anpassat på ditt bad. 
Datum: Utbildningen hålls varannan månad, anmälningar mottages löpande.
Kontakt och anmälan: [email protected]
Mer info om utbildningen (pdf)
 

Badvattenrening fortsättningskurs
Kursen går djupare in på olika typer av hot mot kvaliteten på badvattnet, klorets kemi, bundet klor, trikloramin och THM samt hur dessa ämnen kan minimeras. Kursen belyser modern beprövad vattenrening på bad, så som trumfilter, keramiska filter, ultrafilter och andra filtermassor än sand.  Vi pratar även om snabbmetoder för att mäta bakterier på badet. Studiebesök på bad ingår i kursen.

Deltagare: Utbildningen vänder sig till dig som är ny eller har arbetet några år som drifttekniker, simhallschef, teknisk chef eller handläggare av miljöfrågor på badhus, simhallar eller SPA. 
Omfattning: Två dagar. Denna kurs kan även genomföras anpassat på ditt bad.
Datum: Utbildningen hålls varannan månad, anmälningar mottages löpande.
Kontakt och anmälan: [email protected]
Mer info om utbildningen (pdf)