Tierps kommun var i stort behov av ett nytt vattenverk eller renovering av det befintliga. Efter att PE föreslagit en unik lösning kunde vattenverket renoveras med stora vinster för regionens invånare.

I Tierps kommun ligger Västlands vattenverk som byggdes på 1970-talet. Verket har de senaste åren krävt mer och mer resurser för underhåll. Bland annat har filter behövts rengöras med sex till åtta veckors mellanrum, detta att jämföra med det vanliga som är en gång per år. Rören har varit fulla av beläggning och risk för läckage och totalstopp i vattenproduktionen har varit överhängande.

Helt ny typ av membran
Vattenverket var därför i stort behov av renovering eller i värsta fall av att ersättas av helt nytt vattenverk. 2014 började arbetet planeras och PE involverades med expertis inom val av membran, val av förfilter och dimensionering. Den tekniska lösningen blev en ny typ av membran som inte använts tidigare i Sverige i stor skala. Det unika nanofiltermembranet filtrerar effektivt bort organiska ämnen i form av virus, bakterier, humus och parasiter samtidigt som hårdheten sänks till önskad nivå. PE fick även i uppdrag att utföra projektledning, byggledning och besiktning.

Säkrare leverans av bra vatten
Renoveringen blev klar under 2016 och har påverkat regionen positivt. Vattnet har blivit betydligt renare och verket har fått större kapacitet och har nu, efter implementeringen, en säker leverans till kommunens invånare. Allt detta till en reducerad driftskostnad. Dessutom har klorförbrukningen minskat med cirka 80-90 procent vilket bidrar till ett godare och säkrare dricksvatten. Den nya lösningen kräver också betydligt mindre underhåll än tidigare – en dag per år räcker nu för att göra rent anläggningen.

Läs mer: Tierps kommun.