En kall men solig vinterdag mötte vi upp Fredrik Broman utanför vårt huvudkontor i Marievik. Här arbetar han sedan ett år tillbaka som sektionschef för kompetensområdet Järnväg. – Det bästa med att jobba på PE är att alla medarbetare hjälper varandra att lyckas, säger Fredrik.

Med en bakgrund i läkemedelsbranschen som kvalitetsansvarig i produktion och efter 15 år i järnvägsbranschen valde Fredrik Broman att gå vidare till PE och rollen som sektionschef för kompetensområdet Järnväg.

Varför sökte du dig till PE?
Jag fick erbjudandet om att bygga Sveriges mest kompetenta järnvägssektion och det kunde jag inte tacka nej till. PE har även en långsiktig affärsidé och växer stadigt och det ville jag vara en del av.

Vad innebär din roll som sektionschef för Järnväg?
Mitt arbete handlar om att få människor att tycka det är kul att gå till jobbet. Jag ansvarar för mina medarbetare, fördelar arbetsuppgifter och knyter såklart ihop nya externa och interna affärer.

Vad jobbar ni på Järnväg med?
Vi jobbar med att ge lösningar till våra kunder inom det som vi inom järnväg kallar BEST, Bana, El, Tele och Signal. Vi projekterar, bygger och besiktar järnvägsanläggningar och allt i dess närhet. Det är oss man ska kontakta när man behöver hjälp med att hitta nya lösningar inom allt som rör järnväg och vill tänka utanför den traditionella konsultaffären.

Så hur kan en dag på jobbet se ut?
En vanlig dag blir det en hel del möten för att bland annat hitta nya lösningar på de utmaningar vi stöter på, ge rådgivning kring allt som befinner sig inom fyra meter från järnvägsrälsen och stötta medarbetare och kunder. Ibland har jag också en ombudsroll där jag besöker spårområden.

Vad är det bästa med att arbeta på PE?
Det bästa är att alla medarbetare hjälper varandra att lyckas. Här råder en stark gemenskap och det märks att PE fokuserar mycket på aktiv samverkan. Det är jätteroligt att få arbeta med människor och se dom växa inom sina områden. Att skapa mervärde för kunder och hjälpa dem att lyckas är såklart också väldigt givande.

Vad satsar Järnväg på just nu?
Att alla på PE som vistas i eller nära spårmiljö ska vara behöriga att göra det samtidigt som de ska känna sig trygga. Inom en snar framtid kommer vi att kunna erbjuda utbildningar i spårsäkerhet men till dess kan vi ge rådgivning och stöd inom området. Vi har även flertalet resurser som är behöriga att kunna bedöma vilken skyddsform eller vilket krav som gäller för att utföra sitt jobb i spårmiljö, exempelvis SOS-ledare och SOS-planerare.

Affärsområde Järnväg växer också och vi ska anställa nya medarbetare.

Har du arbetat med något intressant projekt på sistone?
Jag är inblandad i nästan alla våra projekt, men om jag ska nämna ett projekt som är uppe på tapeten just nu är det samarbetet med Train Alliance. Här kommer vi att bidra med våra järnvägsresurser för att bland annat projektera ny depå och nya spår i Hallsberg. Även i Luleå ska liknande arbete utföras.