Katarina Lidén sitter på vårt huvudkontor i Marievik och tillhör affärsområdet Projektledning & Management. Här arbetar hon som projekteringsledare, gruppchef för projektledning och arbetsmiljöspecialist.

Katarina har arbetat på PE sedan maj 2010. I grunden är hon utbildad maskiningenjör med fokus på användarvänlighet men det är arbetet med människor och deras arbetsmiljö som hon brinner mest för.

Varför tycker du om att arbeta med just arbetsmiljö?
Mitt intresse för arbetsmiljö väcktes när jag tidigt i karriären arbetade med handhavande- och säkerhetsinstruktioner till bland annat motorprovceller, och särskilt när jag arbetade med instruktioner och utbildning för explosionsfarliga områden. När jag sedan började på PE blev det naturligt att utveckla det intresset och även byta bransch eftersom byggbranschen är väldigt skadedrabbad och därmed ett prioriterat område. Jag tycker väldigt mycket om och drivs av att skapa en trygg och säker arbetsplats för människor.

Nu har jag arbetat med arbetsmiljöfrågor på PE i nästan nio års tid, både som BAS P, Byggarbetsmiljösamordnare, Projektering- och arbetsmiljösamordnare. Jag har även utbildat både byggherrar och KY-studenter i arbetsmiljöfrågor.

Vilka arbetsuppgifter har du?
I och med att jag har flera roller så beror de arbetsuppgifter jag har på vilken roll det gäller. Som gruppchef är min viktigaste uppgift att medarbetarna trivs, mår bra och har utmanande och roliga uppdrag, samt att driva vår region framåt tillsammans med mina gruppchefskollegor och vår regionchef.

I mina uppdrag som arbetsmiljöspecialist hanterar jag frågor som rör byggarbetsmiljö, både i projekt som BAS P där jag samordnar risker och ser till att projekteringen följer lagar och föreskrifter och som arbetsmiljösamordnare där jag hjälper byggherrar att uppfylla sitt ansvar enligt arbetsmiljölagen. Internt på PE arbetar jag även med att ta fram och utveckla arbetsverktyg, mallar och stöttar mina kollegor i sitt arbete när det kommer till arbetsmiljöfrågor.

Som projekteringsledare leder jag arbetet med projekteringen så att ställda krav och mål uppfylls i projektet.

När i ett projekt ska man kontakta dig?
Som projekteringsledare och BAS P ska jag kontaktas i ett tidigt skede för att kunna leda projekteringen och se till att arbetsmiljöarbetet i projektet fungerar bra. Som arbetsmiljöspecialist ska man kontakta mig i alla skeden lite beroende på vad man behöver ha hjälp med.

Vad är det roligaste med ditt jobb?
Fördelen med att vara konsult är att det aldrig är tråkigt. Arbetet är ständigt föränderligt och jag får möta många intressanta människor. Att arbeta med människor och skapa en säker arbetsmiljö för dem är just det jag tycker är roligast. Byggbranschen är tyvärr väldigt skadedrabbad så att få bidra till en trygg och säker arbetsplats för personer som arbetar inom detta område känns extra viktigt.

Vilket är det mest intressanta projekt du har arbetat med?
Det måste vara då jag gjorde en arbetsmiljöutredning för Trafikförvaltningen. I det projektet fick jag stor användning för min kompentens som arbetsmiljöspecialist, vilket inte hör till vanligheterna. Jag utredde arbetsmiljöansvaret inom SLs spårtrafikmiljö genom inläsning av bland annat avtal och intervjuer med anställda på Trafikförvaltningen och deras underhållsentreprenörer. Arbetet resulterade i en rapport med förbättringsförslag för arbetsmiljön – vilken kunden blev så nöjd med att de nu håller på att implementera våra rekommendationer i sin verksamhet.

Några av Katarinas favoritprojekt
Djurgårdsfärjan
Projekteringsledning, förstudie av multifunktionsbyggnad åt Sundbybergs stad.
Utbildning inom arbetsmiljö åt bland annat Jernhusen.