Josefine Klingberg är utbildad biolog med inriktning limnologi som är läran om inlandsvatten. Sedan februari 2017 arbetar hon som vattenreningskonsult, med fokus på vattenverk, badhus, industriell vattenrening och annat som är vattenrelaterat på vattensektionen inom affärsområde Infrastruktur.

Hur valde du din yrkesbana?
Jag började studera biologi på universitetet tack vare mitt intresse för hundar och hundbeteende. Under studierna gjorde vi fältstudier med vattenprovtagning och mitt intresse för detta område började växa. Jag fick sedan möjlighet att sommarjobba på ett vattenverk på Åland, där jag kommer ifrån, och jag blev då helt fast. Under studierna arbetade jag även extra inom forskning på dricksvatten. Till PE kom jag i februari 2017 och arbetar sedan dess på kontor i både Stockholm och Uppsala, där jag bor.

Vad har en vattenreningskonsult för arbetsuppgifter?
Vi arbetar med vattenverk, badhus, industrier och annat som är vattenrelaterat samt andra byggnader såsom sjukhus och hotell. Vi ser till att optimera vattnet och miljön som vattnet befinner sig i så att det uppnår kundens mål.

Vi arbetar mycket med renovering och processoptimering för att ge kunden en hållbar byggnad eller vattenreningsanläggning som uppnår kvalitetskrav på vattnet samt är kostnadseffektiv. I exempelvis renoveringar utför vi allt från förstudier och utredningar till att hjälpa till i upphandling och sedan besikta och leverera driftinstruktioner och egenkontrollprogram när anläggningen är klar. Pontusbadet i Luleå och Västlands vattenverk i Tierp är en sådana typer av renoveringar.

När behöver man kontakta en vattenreningskonsult?
En vattenreningskonsult behövs i varje projekt som behandlar vatten, vilket är många. I projekt där vattnet ska uppnå en speciell kvalitet eller har kvalitetsproblem ska man kontakta oss – och gärna så tidigt som möjligt i projektet.

Vad arbetar du med för projekt just nu?
Jag håller på att ta fram driftinstruktioner och ett egenkontrollprogram för en kommuns fem vattenverk. Det är krav på att dokumenten ska finnas vid ett vattenverk och arbetet innebär att jag går igenom respektive vattenverk, beskriver dess process och tar fram instruktioner för hur vattenverken ska skötas. Egenkontroll skapar rutiner för att förebygga skador för människor och miljön. Egenkontrollprogrammet beskriver därför respektive vattenverks rutiner kring bland annat provtagning, kemikaliehantering, städning samt driftstörningar och avvikelser.

Vad tycker du om att arbeta på PE?
Jag trivs väldigt bra här och tycker att det är en trevlig och öppen miljö. Det jag tycker bäst om är att vi har flera olika kompetenser internt, vilket öppnar för en god samverkan mellan de många kompetensområdena och ger intressanta diskussioner. I min tjänst arbetar jag med flera projekt parallellt vilka ofta är väldigt olika från varandra. Detta ger utvecklande och varierande dagar.