Signode AB är ett företag som levererar specialmaskiner till industrin. Signode projekterar den mekaniska konstruktionen och äger konceptet i sina maskiner. PE sätter liv i Signodes maskiner genom att ta fram elkonstruktion och PLC-styrning.

PE projekterar maskinerna och efter att de producerats så ansvarar vi för uttestning av dem hos den mekaniska leverantören. När maskinen är levererad till slutkunden är vi sedan med och tar maskinerna i drift hos slutkund.

Vi bistår och stöttar också kunden i el- och styrrelaterade frågor vid kundbesök tillsammans med Signode.