Skövde kommun kontaktade PE när de behövde hjälp med att kommunicera sin vision för den nya stadsdelen Trädgårdsstaden. Vi tog oss an utmaningen och valde att visualisera stadsdelen i en virtuell rundvandring. Det gjorde vi genom att kombinera fotografier tagna med drönare med 3D-modeller.

För att möta efterfrågan på olika former av boende bygger Skövde kommun den nya stadsdelen Trädgårdsstaden. När den är helt färdigställd kommer den att inrymma 1 200 bostäder med plats för uppemot 4 000 invånare, handel och kommunal service. En stor del av Trädgårdsstaden är redan byggd och en stor del är planerad, två av fyra etapper har slutförts.

Skövde kommun ville visa allmänheten hur stadsdelen kommer att se ut när den är helt färdigställd. PE föreslog en kombination av fotografier tagna med drönare och 3D-modeller. Inledningsvis tog vi en stor mängd fotografier från olika höjder. Fotounderlaget bearbetades därefter till ett tredimensionellt material som vi kombinerade med 3D-modeller av de hus som ännu inte var byggda. Med vår höga kunskap om material och visualisering arbetade vi, i tät dialog med kunden, ut en digital värld.

Modellen är flexibel och den är enkel att bygga ut och justera. Delar som är visualiserade i 3D går att byta ut till fotomaterial varefter husen kommer på plats och vinterbilder går att ändra till sommarbilder.

Till den virtuella rundvandringen ›

För sin tryckta kommunikation behövde Skövde kommun även fyra illustrationer som visar hur olika delar av Trädgårdsstaden kommer att se ut från marken och PE fick i uppdrag att ta fram dessa.